Sogn Arena er et moderne kombinasjonsanlegg som består av et stort kontorbygg og separat handels og serviceareal for Mercedes forhandleren Autostern.

Kontorarealene er tilrettelagt for moderne leietakere som krever effektive, lyse og gode arealer med kort avstand til offentlig kommunikasjon og hele Oslo innen rekkevidde.

Bilforhandleren Autostern leier også salgs og verkstedarealer på gateplan samt underetasjer. Eiendommen har stort parkeringsanlegg og er plassert langs hovedferdselsåren Ring 3 i Oslo.

Bygget fremstår som fremtidsrettet og som et landemerke som bidrar til å definere området fra Sogn til Gaustad.