Om Bertel O. Steen
Eiendom AS

Vi har en samlet eiendomsmasse på 170.000 m² fordelt på nærings- og utviklingseiendom i tillegg til en rekke sentralt beliggende bilanlegg i Norge.

Bertel O. Steen Eiendom har vekstambisjoner samtidig som vi konsentrerer oss om å ha fornøyde leietakere.

Vi har egne driftsteknikere og har et sterkt fokus på leietakerrelasjoner.

Nedslagsfeltet for næringseiendom er Oslo-regionen. Selskapet utvikler og forvalter bileiendommer i hele Sør-Norge. Bilanlegg utenfor Oslo-regionen utvikles gjerne i samarbeid med lokale aktører.

Selskapet yter faglig bistand til BOS konsernets selskaper ved inngåelse av nye kontrakter samt reforhandlinger. I tillegg ytes bistand overfor Konsernselskapene ved eiendomrelaterte spørsmål.

Årsrapporter