Bertel O. Steen Eiendoms arbeid med leverandøroppfølging

Bertel O. Steen Eiendom anskaffer årlig varer og tjenester for store beløp.

Vi er opptatt av likebehandling av leverandører, regelmessig konkurranseutsetting og etterprøvbare prosesser. Bertel O. Steen Eiendom er opptatt av å drive sin virksomhet etter samfunnsansvarlige og etiske prinsipper. Vi stiller derfor strenge krav til våre leverandører og forventer at alle aksepterer og signerer våre prinsipper for leverandøradferd.

Les mer om Bertel O. Steens prinsipper for leverandøradferd her.

Bertel O. Steen Eiendom og Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven». Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette (se Lovdata for detaljer).

Vi forsterker vår innsats på disse områdene. Vi vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Alle våre leverandørkontrakter krever at leverandør forplikter seg til å følge Åpenhetsloven. Våre prinsipper for leverandøratferd (etiske retningslinjer for våre leverandører) inngår i alle leverandøravtaler vi inngår. Her stiller vi konkrete krav til leverandør og dennes egen leverandørkjede.

Vi jobber kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats.

Spørsmål

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss gjennom Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022