Eiendommen Solheimveien 7 er utviklet til hovedkontor for Bil og Eiendomskonsernet Bertel O. Steen AS. Solheimveien 7 omfatter flere moderne kontorbygg samt ett av Norges største verkstedsanlegg for nyttekjøretøy.