Nils Hansens vei 9-11 er en 12 daa stor tomt på Bryn. Bertel O. Steen Eiendom utvikler et moderne, bymessig prosjekt på eiendommen i samarbeid med AART/SJ Architects. I sokkelen av prosjektet vil Bertel O. Steen AS etablere et nytt forhandleranlegg, og i tillegg planlegges det for et kontorvolum for utleie på 25-30.000 m2. Prosjektet er i planfasen, og planprogrammet ligger ute til høring.

Besøk www.primobryn.no for mere informasjon.