Skolmar 20 er utleid til Bertel O. Steen Vestfold AS. Eiendommen er et nybygg fra 2017, og inneholder slags- og verkstedarealer for tunge kjøretøy. Eiendommen er blant Europas mest moderne tungbilanlegg, og ligger kloss inntil E-18 ved Sandefjord.

Eiendommen ble solgt til et syndikat tilrettelagt av Fearnley securities i 2020. BOS Eiendom har en eierandel på 20% i syndikatet.