Industriveien 7B er en lagereiendom som ligger i tilknytning til Bertel O. Steen konsernets hovedkontor på Lørenskog. Eiendommen er fullt utleid til lagervirksomhet.