Eiendommen ligger sentralt plassert på Hvam i kort avstand til E6. Eiendommen er definert som utviklingseiendom.

Hvamveien 2 er fullt utleid.