Utviklingseiendom som tidligere har huset verksted for Bertel O. Steen.  Eiendommen er planlagt utviklet til boligprosjekt.