Eiendommen er i sin helhet utleid og benyttet til Bertel O. Steen sin lokale bilforhandler.

Anlegget omfatter i hovedsak salgs og verkstedsarealer.

Eiendommen ble solgt til et syndikat tilrettelagt av Fearnley securities i 2020. BOS Eiendom har en eierandel på 20% i syndikatet.