Tomteområde som er planlagt utbygget til plasskrevende handel. Området ligger sentralt ved Flyplassvegen ved rundkjøringen til Sandsli.

Tomten er foreslått som næringsareal i Bergen kommunes kommunedelplan som forventes vedtatt i første kvartal 2018.