Eiendommen er i sin helhet utleid til og benyttet av Bertel O. Steen sin lokale bilforhandler.

Anlegget omfatter i hovedsak salgs og verkstedsarealer.

Q2 2021 vil eiendommen gjennomgå en totalrehabilitering og utvidelse.