Tomteparseller som er under utvikling til Bertel O. Steen sitt nye sentrale bilanlegg på Lørenskog. Det planlegges etablert ca. 6.000 m2 salgs og kundesenter med åpning rundt årsskiftet 2018/2019.