Ryggeveien 83-89 er en kompakt, moderne bileiendom beliggende rett i front av Rygge storsenter. Eiendommen har potensial for utvikling/utvidelse, og er i sin helhet leid ut til Bertel O. Steen Østfold AS.