Energiveien 11

Energiveien 11


2069 Jesheim

Eiendommen er i sin helhet utleid til og benyttet av Bertel O. Steen sin lokale bilforhandler.

Anlegget omfatter i hovedsak salgs og verkstedsarealer.

Energiveien 11, 2069 Jesheim