Hensmoveien 1

Hensmoveien 1


3516 Hønefoss

Eiendommen er i sin helhet utleid til og benyttet av Bertel O. Steen sin lokale bilforhandler.

Anlegget omfatter i hovedsak salgs og verkstedsarealer.

Hensmoveien 1, 3516 Hønefoss