Miljø

Hos Bertel O. Steen Eiendom AS er miljøhensynet med gjennom hele eiendommens livssyklus.

Vi tenker miljø fra planlegging, prosjektering, utbygging, operativ drift og vedlikehold av den enkelte eiendom.

Miljøhensynet er innarbeidet i Bertel O. Steen Eiendom AS’ styringssystem. For oss er påvirkningen av miljøet primært knyttet til energibruk, avfallshåndtering, materialvalg og bruk av naturressurser.

Påvirkningen av det ytre miljø er primært knyttet til energibruk, avfall, materialer og bruk av naturressurser.